2228
தமிழகத்தில் இருந்து கேரளாவுக்கு தினமும் நூற்றுக்கணக்கான கனரக வாகனங்களில் தென்காசி புளியரை சோதனைச்சாவடி வழியாக அளவுக்கதிகமாக குண்டுகற்கள் , ஜல்லி கற்கள் மற்றும் எம்.சாண்ட் ஆகியவை  ஏற்றிச்செல்லப...BIG STORY