2291
மும்பை உள்ளூர் ரயிலில் இரு பெண்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட கைகலப்பில் பெண் காவலர் ஒருவர் காயமடைந்தார். தானே-பன்வெல் இடையேயான உள்ளூர் ரயிலில் உட்காரும் இடத்திற்காக ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டனர். சக பயணிக...BIG STORY