1473
பொது சிவில் சட்டம் குறித்து கருத்துக்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான தேதியை சட்ட ஆணையம் நீட்டித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான சிவில் சட்டம் குறித்து பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் என ச...BIG STORY