6829
மே மாதம் 3 ஆம் தேதி நடைபெறுவதாக இருந்த பிளஸ் டூ மொழி பாடத் தேர்வு மே 31 ஆம் தேதிக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணிக்கை மே 2 ஆம் தேதி நடைபெறுவதால், இந்த மாற்ற...