1601
எல்.ஐ.சி.யின் பங்கு விற்பனை இன்று தொடங்குகிறது. இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமான எல்.ஐ.சி. தன் மூன்றரை சதவீத பங்குகளை விற்று ஏறத்தாழ 21 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி திரட்ட முடிவு செய்துள்ளது. இன்று மு...