2725
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கிருஷ்ணர் கோவில்களில் கோகுலாஷ்டமியை முன்னிட்டு உறியடி திருவிழா மற்றும் வழுக்கு மரம் ஏறும் நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு காஞ்சி...