1793
வட கொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன்னின் சகோதரி ஜூலை மாதத்துக்கு பிறகு முதல் முறையாக பொது வெளியில் தோன்றினார். அமெரிக்கா மற்றும் தென் கொரியாவுக்கு எதிரான கொள்கைகளை வடிவமைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றி, அதிபர...