1169
இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக கேரள காவல் துறையில் Jack Russell Terrier நாய்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. கரூரைச் சேர்ந்த சரவணன் என்பவர் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக Jack Russell Terrier வகை நாய்களை ரஷ்யாவில் இருந்த...BIG STORY