1878
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 400 ஏக்கர் பரப்பளவு ஏரி நிரம்பியதை, மேள தாளம் முழங்க பட்டாசுகளை வெடித்தும், 2 கிடாக்களை வெட்டியும் திருவிழா போல கிராம மக்கள் உற்சாகமாக கொண்ட...