1069
கார்கில் போரில் உயிர்நீத்த ராணுவ வீரர்களின் நினைவாகப் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங், இணையமைச்சர் ஸ்ரீபாத் நாயக், முப்படைகளின் தளபதிகள் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர். 1999ஆம் ஆண்...

723
கார்கில் போரில் வெற்றி பெற்றதன் 21ஆம் ஆண்டு நினைவுநாளையொட்டிச் சென்னை போர் நினைவுச் சின்னத்தில் ராணுவத்தின் தென்மண்டலத் தளபதி பிரகாஷ் சந்திரா மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். கார்கில் போரி...