1371
எஸ்தோனியா நாட்டில் ஒரே பாலின திருமணம் சட்டப்பூர்வமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய சட்டம் அடுத்தாண்டு முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என அந்நாட்டின் பிரதமர் Kaja Kallas தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக ...BIG STORY