2194
சென்னை புளியந்தோப்பில் தொட்டால் உதிரும் வகையில் தரமற்று கட்டப்பட்டிருந்த கே.பி.பார்க் குடியிருப்புகளின் மறுசீரமைப்பு பணிகளை 45 நாட்களில் சரி செய்ய சம்பந்தப்பட்ட கட்டுமான நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிடப்பட...

2137
சென்னை புளியந்தோப்பு கே.பி.பார்க் குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புகளின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்த ஐ.ஐ.டி. குழு, தனது இறுதி ஆய்வறிக்கையை அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது. தொட்டால் உதிரும் வகையில் தரமற்று ...