705
அரபிக் கடல் பகுதியில் இந்திய ஜப்பானிய கடற்படையினர் கூட்டுப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஜிமெக்ஸ் 20 என்றழைக்கப்படும் இந்த போர் ஒத்திகைப் பயிற்சி கடந்த சனிக்கிழமை தொடங்கி நேற்றும் தொடர்ச்சியாக நடைப...