1456
கடந்த மாத இறுதியில் இயற்கை எய்திய சீன முன்னாள் அதிபர் ஜியாங் ஜெமினின் அஸ்தி, யாங்சி ஆற்றின் முகத்துவாரத்தில் கரைக்கப்பட்டது. அவரது அஸ்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கலசம், சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையகத்தி...BIG STORY