2023
பிரதமர் மோடியின் அமெரிக்கப் பயணத்தை ஒட்டி, இந்தியாவில் ஜெட் என்ஜின்களை இணைந்து தயாரிக்க GE ஏரோஸ்பேஸ் மற்றும் HAL இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இந்திய விமானப் படைக்காக 99 ஜெட் விமான என்ஜின்களை உரு...BIG STORY