2599
வோல்ப்-ராயெட் 140 (Wolf-Rayet 140) என்ற இரட்டை நட்சத்திரங்கள் ஒன்றை ஒன்று கடக்கும் போது வெளியாகும் தூசி, மோதிரங்கள் போன்ற தோற்றமளிக்கும். இந்த மோதிர அமைப்பை ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி படம் பிடித்து அன...

8472
ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கி, நமது சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியே உள்ள ஒரு கிரகத்தின் முதல் நேரடி படத்தை படம் பிடித்துள்ளது. வியாழனை விட 6 முதல் 12 மடங்கு நிறை கொண்ட HIP 65426 B எனப்படும் இந்த எக...

53377
ஜேம்ஸ்வெப் தொலைநோக்கியின் மூலம் எடுக்கப்பட்ட வியாழன் கோளின் புதிய புகைப்படங்களை அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனமான நாசா வெளியிட்டுள்ளது. ஜூலை -27 அன்று எடுக்கப்பட்ட இந்த புகைப்படங்களின் குறிப்பிட்ட அம்ச...BIG STORY