897
ஓமான் வளைகுடா பகுதியில் ஈரான் கடற்படை போர் பயிற்சி நடத்தியுள்ளது. இந்த பயிற்சியில் ஈரானின் உள்நாட்டு வல்லுநர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட மக்ரான் என்ற ஹெலிகாப்டர் தாங்கி போர்க் கப்பலும்,  'ஜெரெ' என்ற...