1335
ஈரானில் ஆணு ஆயுத சோதனைகள் நடந்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் இரண்டு இடங்களை பார்வையிட சர்வதேச அணுசக்தி கழக ஆய்வாளர்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. சர்வதேச அணுசக்தி கழக தலைமை இயக்குநர் ரபேல் குரோசி (Rafael ...