1661
இங்கிலாந்து இளவரசர் வில்லியம், பெர்மிங்ஹாமில் உள்ள இந்திய உணவு விடுதிக்கு  சென்ற நிலையில் அங்கு ஊழியருக்கு உதவும் வகையில் தொலைபேசியில் பேசினார். உணவு விடுதிக்கு இளவரசர் வில்லியம் தனது மனைவி ...

6705
பஹ்ரைனில் பர்தா அணிந்து வந்த பெண்ணை உணவகத்திற்குள் அனுமதிக்க மறுத்ததாக இந்திய உணவகத்திற்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர். தலைநகர் மனாமாவில் இயங்கி வந்த பஹ்ரைன் லாந்தர்ஸ் என்ற இந்திய உணவகத்திற்கு பர்தா ...