1171
பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என்பதால் இந்திய விமானப்படை தளங்களில் மீண்டும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்தை கடந்த ஆகஸ்டு மாதம் 5-ஆம் தேதி மத்தி...