5558
மழை வெள்ளத்தால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் வண்ணம், ஜப்பானைச் சேர்ந்த நிறுவனம் ஒன்று நீர்புகா தன்மைக் கொண்ட மிதக்கும் வீடுகளை வடிவமைத்துள்ளது. இச்சிஜோ கொமுடென் என்ற அந்த நிறுவனம் அமெரிக்க தொலை...BIG STORY