843
அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஆன்டர்சன் என்ற நபர் ஒரே நிமிடத்தில் 88 ஐஸ் கட்டிகளை உடைத்து உலக சாதனை படைத்தார். இது புத்தகத்தில் இடம்பெற்றது. 88 கட்டிகளையும் அவர் தலையால் முட்டியும், கைகளால் உடைத்தும் தகர்த்...BIG STORY