1864
இந்திய கடற்படைக்கு மேலும் வலிமை சேர்க்கும் வகையில் நான்காவது ஸ்கார்பியன் வகை நீர்மூழ்கிக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் வேலாவை இன்று மும்பையில் கடற்படை இயக்க உள்ளது. இந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பலை பிரான்ஸ் நாட்டுடன் ...