5579
ஹோண்டா நிறுவனம் CB300F என்ற இருசக்கர வாகனத்தை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. டீலக்ஸ் 2 லட்சத்து 26 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும், டீலக்ஸ் ப்ரோ 2 லட்சத்து 29 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் என இரு வகைகளில் அறிமுகம் ச...BIG STORY