539
நடப்பாண்டின் ஏப்ரல்-செப்டம்பர் காலகட்டத்தில் 3ஆயிரத்து 951 கிலோ மீட்டருக்கு நெடுஞ்சாலை கட்டமைப்பு பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சகம் தெரிவி...