3477
சீனாவின் தென்மேற்கில் உள்ள முக்கிய நகரான செங்க்டுவில் மின் பற்றாக்குறை நிலவுவதால், விளம்பரப் பலகை விளக்குகளை அணைக்கவும், சுரங்கப்பாதை போன்றவற்றில் விளக்குகளை மங்கலாகவோ, ஒளிரும் திறனை குறைத்தோ ஒளிரவ...BIG STORY