3237
உலகின் வேகமாகச் செல்லும் கார் இங்கிலாந்தில் இயக்கிப் பார்க்கப்பட்டது. அமெரிக்காவின் டெக்ஸாசைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டுவரும் ஹென்னஸி நிறுவனம் புதிய அதிவேகக் காரினை தயாரித்துள்ளது. 2 மில்லி...