2198
மும்பையின் காட்கோபர் ரயில் நிலையத்தில் பணியாற்றிய பெண் ரயில்வே போலீஸ் அதிகாரியான ஹேமு திரிவேதி என்பவர் பயணி ஒருவரின் உயிரைக் காப்பாற்றினார். ஓடும் மின்சார ரயிலில் ஏற முயன்ற பயணி ஒருவர் தடுமாறி பி...