1724
விண்வெளிக்கு சென்று திரும்பிய சீன வீராங்கனை ஒருவர் விண்வெளியில் ஹேர் வாஷ் செய்வது எப்படி என்பது குறித்து வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். மேல்நோக்கி பறந்துகொண்டிருக்கும் தனது தலைமுடியில் ஷேம்பூவை மு...BIG STORY