7664
அமெரிக்காவின் H1-B விசா வைத்திருக்கும் 10 ஆயிரம் பேர் 3 ஆண்டுகள் கனடாவில் பணி செய்ய அனுமதிக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பால் அமெரிக்காவில் வசிக்கும் 75 சதவிகித இந்தியர்கள் பயன்பெற வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ...BIG STORY