1538
பெட்ரோல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுவால் இயங்கக்கூடிய இரண்டு கிராண்ட் விட்டாரா மாடல் கார்களை மாருதி சுசுகி நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஒரு கிலோ இயற்கை எரிவாயுவில் 26 கிலோமீட்டர் தொலைவு செல்லக்கூடி...BIG STORY