1421
சென்னை, அமைந்தகரையில் உள்ள ஜப்பான் மொழி கற்பிக்கும் தனியார் பள்ளியில் ஜப்பானிய நாட்டின் ஹினமத்சூரி எனும் கொலு பொம்மை காட்சி நடைபெற்றது. ஜப்பானில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 3ஆம் தேதி பொம்மைகளை காட்சிப...BIG STORY