2641
3 நாட்கள் தொடர் சரிவுக்குப் பின் சென்னையில் ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு 88 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை 11 ரூபாய் உயர்ந்து 4468 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு சவரன் ...

31597
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று தொடர்ந்து 4வது வர்த்தக நாளாக சவரனுக்கு 304 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கடந்த 6ம் தேதி ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் விலை 39 ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டியது. இருப்பினும் அதற்கடுத்த...

957
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு 264 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. நேற்று சவரனுக்கு 512 ரூபாய் அதிகரித்த தங்கம் விலை, ஒரு சவரன் 31 ஆயிரம் ரூபாயை கடந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டது. இந்நிலையில் இன்று தங்க...BIG STORY