3485
ஆட்டுகிடா பந்தயத்தில் ஈடுபட்டு போலீசிடம் சிக்கிய இளைஞர்கள், அபராதம் செலுத்திவிட்டு வெளியில் வந்த நிலையில் ஜெயில் கட்டியதே தங்களுக்குத்தான் என்று டிக்டாக் வெளியிட்டதால் காவல் நிலையம் முன்பு மன்னிப்ப...