2667
ஹிந்துஸ்தான் யுனிலிவர் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் சருமப் பாதுகாப்பு தயாரிப்பான 'ஃபேர் & லவ்லி' பிராண்டின் பெயர் 'க்ளோ & லவ்லி' என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதுவரை, ஹிந்துஸ்தான் யுனிலிவர் நிறுவனத்தின் ஃபேர் ...