1181
17 வயதிலேயே, ஆப்பிளின் சிம் லாக் தொழில்நுட்பத்தை ஹேக் செய்து, ஐபோன்களை ஜெயில் பிரேக் செய்ததன்மூலம் பிரபலமான ஜார்ஜ் ஹாட்ஸ் என்பவரை, எலான் மஸ்க் டுவிட்டர் நிறுவனத்தில் பணியமர்த்தியுள்ளார். இதற்குமு...