1232
மும்பையின் கிழக்கு புறநகர்ப்பகுதிகளில் வாயுக்கசிவு போன்ற வாடை பரவுவதாக மக்கள் அச்சம் தெரிவித்தனர். காட்கோபர், விக்ரோலி, பான்டுப், செம்பூர், முலுந்த் போவாய் உள்ளிட்ட சிறுநகரங்களில் டிவிட்டர் உள்ளிட...BIG STORY