1270
2023ம் ஆண்டுக்கான ஜி20 மாநாட்டை காஷ்மீரில் நடத்துவதற்கு பாகிஸ்தானை தொடர்ந்து சீனாவும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து பேசிய சீன வெளியுறவு செய்தித்தொடர்பாளர் ஜாவ் லிஜியன் காஷ்மீர் விவகாரத்தி...BIG STORY