1872
சாலை விபத்தில் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு கட்டணமில்லா சிகிச்சை அளிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. சரியான நேரத்தில் சரியான சிகிச்சை அளித்தால் விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின், உயிரை காக்க முடியும் என...