5056
முதலாம் ஆண்டு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சனிக்கிழமை வகுப்பு முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு சனிக்கிழமை கட்டாயம் வகுப்புகள் நடத்த வேண்டும்:கல்லூரி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு 2022-2023 கல்வியாண்டில் மாணவர் சேர...

4979
தமிழகம் முழுவதும் எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. புதிதாக கல்லூரிக்கு வந்த மாணவர்களை பேராசிரியர்கள் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர். ...BIG STORY