14916
இந்தியாவில் கருத்தரிப்பு எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதால் மக்கள் தொகையில் சரிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. தமிழ்நாடு கேரளா ஆகிய இரண்டு மாநிலங்களைத் தவிர்த்து சராசரியாக ஒரு பெண்ணுக்கு...