3052
வாடகைத்தாய் மூலம் குழந்தை பெறும் அரசு பெண் பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு, குழந்தையை பராமரிக்க, 270 நாள்கள் பராமரிப்பு விடுப்பு அளித்து, தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அரசாணையில், இ...

2788
எச்டிஎப்சி வங்கி கேரளத்தின் கோழிக்கோட்டில் மகளிர் மட்டும் பணியாற்றும் முதல் வங்கிக் கிளையைத் திறந்துள்ளது. 4 ஊழியர்கள் பணியாற்றும் இந்தக் கிளையைக் கோழிக்கோடு மாநகர மேயர் பீனா பிலிப் புதனன்று திறந்...BIG STORY