29653
சென்னை அரும்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் வங்கியில் நடைபெற்ற கொள்ளைக்கு முதல் நாள் கொள்ளைக்கு மூளையாக செயல்பட்ட முருகன் ஸ்டேடஸ் வைத்து க்ளு கொடுத்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. முருகன் தன்னுடைய செல்லில்...BIG STORY