2559
ஹிந்துஸ்தான் யுனிலிவர் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் சருமப் பாதுகாப்பு தயாரிப்பான 'ஃபேர் & லவ்லி' பிராண்டின் பெயர் 'க்ளோ & லவ்லி' என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதுவரை, ஹிந்துஸ்தான் யுனிலிவர் நிறுவனத்தின் ஃபேர் ...

5908
இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அளவில், அதிகமாக விற்பனை செய்யப்படும் நுகர்வுப் பொருள்களைத் தயாரிக்கும் யுனிலிவர் நிறுவனம், தோலைப் பளபளக்கச் செய்யும் கிரீமான புகழ்பெற்ற ’ஃபேர் & லவ்லி’ பெயரை மாற்...