945
இஸ்ரேலுடன் ஏற்பட்ட நட்புறவைத் தொடர்ந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு எஃப் 35 ரக விமானங்களை விற்பனை செய்ய அமெரிக்கா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அமெரிக்காவின் அதிநவீன போர் விமானமான எஃப் 35 ரக விமானங்களை அரப...