1420
ரஷ்யாவின் தாக்குதலை எதிர்கொள்ளும் உக்ரைனுக்கு நேரில் ஆதரவு அளிக்கும் வகையில், ஐரோப்பிய நாடுகளின் தலைவர்கள் உக்ரைனுக்கு செல்கின்றனர். ரஷ்ய படைகள் உக்ரைனின் மத்திய கிவ் பகுதியை நெருங்கி வருவதோடு, க...BIG STORY