2664
உலகளாவிய உணவு நெருக்கடியை சமாளிக்க ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட 20 நாடுகளுக்கு அவசர உதவி தேவைப்படலாம் என்று சர்வதேச நாணய நிதியம் தெரிவித்துள்ளது. சவூதி அரேபியாவில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பேசிய அதன் நிர்வாக இ...BIG STORY