1708
குஜராத்தில், கோயிலில் உள்ள யானை சிலைக்கு அடியில் இளைஞர் ஒருவர் சிக்கிக்கொண்டு, வெளியே வர முடியாமல் தவித்த காட்சி இணையத்தில் பரவி வருகிறது. கோயிலில் உள்ள யானை சிலைக்கு அடியில் படுத்து வழிபாடு செய்வ...BIG STORY