3325
கன்னியாகுமரியில் வயதான தம்பதியைப் பராமரிக்கத் தவறியதால், வளர்ப்புப் பிள்ளையிடம் இருந்து 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்தை சம்மந்தப்பட்ட முதியவரிடம் அதிகாரிகள் மீட்டுக் கொடுத்துள்ளனர். நெய்யூரைச் ...BIG STORY