852
ஹாலிவுட் படங்களில் வரும் காட்சியைப் போல, எகிப்து விமானப்படை விமானத்திற்கு இந்திய விமானப்படை விமானம் மூலம் நடுவானில் எரிபொருள் நிரப்பி ஒத்திகைப் பார்க்கப்பட்டது. 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பல்வேறு நா...BIG STORY